זכויות יוצרים בתוכנות מחשב | זכויות יוצרים תוכנה : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

זכויות יוצרים תוכנות מחשבזכויות יוצרים בתוכנות מחשב

 

על פי החוק, תוכנות מחשב מוגנות בזכויות יוצרים כיצירות ספרותיות, על אף שבאופן מסורתי,יצירות ספרותיות לא כללו תוכנות מחשב אלא ספרים, מחזות וחיבורים אחרים. אך מאחר ותוכנת המחשב נכתבת באמצעות קוד, מקבל קוד זה הגנה כיצירה ספרותית.

על פי הפסיקה בישראל, תוכנת מחשב מוגנת משלב האפיון שלה ועד ליצירתה בפועל. הגנה זו כוללת את שלב הגדרת הדרישות, כתיבת קוד המקור, קוד היעד ושלב המראה והתחושה ( look and feel). פסיקה זו של העליון ניתנה בפסק דין הרפז בשנת 1989 והתבססה על פסיקה האמריקאית ששונתה מאז. לכן, ייתכן כי כאשר בית המשפט העליון יידרש לסוגייה זו בשנית, הוא יצמצם משמעותית הגנה זו, כפי שזו צומצמה בארצות הברית.

שימושים מותרים בתוכנות מחשב

חוק זכות יוצרים החדש קבע רשימה של 3 שימושים המותרים לעשייה למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת מחשב, וזאת מבלי לקבל את רשותו של בעל זכות היוצרים בתוכנה. ההגיון שעמד מאחורי קביעת היתרים אלה הוא רצון המחוקק, לאפשר פיתוח תוכנות חדשות וניצול יעיל יותר של תוכנות קיימות. נציין, כי מהלך זה זכה להתנגדות חריפה חברות התוכנה השונות.

נציג בקצרה פעולות או היתרים אלו:  

א.         העתקה לצרכי גיבוי: על פי היתר זה, מי שמחזיק עותק מורשה רשאי לבצע גיבוי לתוכנה ובתנאי שישמיד את העותק עם חלוף הצורך בו.

ב.         העתקה לצורך תחזוקה או מתן שירות: ההיתר מאפשר העתקת התוכנה לצורך תחזוקה או שירות ואינו מחייב השמדת העותק בתום הפעולות הללו, כפי שמתחייב מיוצר עותק לצורך גיבוי.

ג.          העתקה ועשיית יצירה נגזרת: היתר זה מונה שלוש מטרות שלשמן מותרת העתקה או יצירה נגזרת:

            (1) שימוש בתוכנה, תיקון שגיאות והתאמת התוכנה למערכת מחשב או תוכנית מחשב אחרת.

            (2) בדיקה של אבטחת מידע ותיקון פרצות באבטחת המידע והגנה עליהן.

            (3) התאמת תוכנה אחרת (הנדסה חוזרת) להשגת המידע הדרוש להביא לתאימות אופרטיבית עם תוכנה אחרת.

 

© זכויות יוצרים