פירוק חברה מרצון : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

פירוק חברה מרצון

פירוק מרצון

צילום: עודד אליגון

פעמים רבות, מבקשים אנשים אשר התאגדו כחברה, להפסיק את פעילותה ו"לסגור" את החברה. שלא בדומה לעוסק מורשה או לשותפות שיכולים לארוז את החפצים וללכת לביתם, חברה יש לחסל באמצעות פרוצדורה הנקראת "פירוק חברה". אחרת, תמשיך החברה להיות חייבת באגרה שנתית.

חוק החברות, קובע שלוש דרכים לפרק חברה: פירוק באמצעות בית המשפט, פירוק בפיקוח בית המשפט ופירוק מרצון.

בבסיס פירוק חברה מרצון עומד עיקרון מרכזי אחד – החברה אינה חדלת פרעון ויש ביכולתה לפרוע את כל חובותיה כלפי כל מי שהתחייבה כלפיו. במצב זה, מאפשר החוק לבעלי המניות עצמם לסיים את פעילות החברה בעצמם וללא התערבותו של בית המשפט. כמובן, שמצב זה משתנה כאשר לחברה ישנם נושים רבים או חובות שהיא איננה יכולה לעמוד בהם. או אז, נדרשת התערבותו של בית המשפט על מנת להבטיח כי כל הנושים והחייבים יקבלו את כספם לפני בעלי המניות.

על מנת להתחיל בתהליך של פירוק מרצון, נדרשים הדירקטורים של החברה להצהיר בפני עו"ד כי החברה איננה חדלת פרעון וכי יש ביכולתה לפרוע את כל חובותיה. עם קבלת הצהרה זו, משתנה הסטאטוס של החברה מחברה "פעילה" לחברה "לקראת פירוק".

כעת, רשאית החברה לכנס את בעלי המניות שלה ולקבל החלטה על פירוק החברה ועל מינויו של מפרק, אשר יהיה אחראי על סגירת עסקיה של החברה באופן מסודר. החלטה זו יש לפרסם ברשומות (קובץ פרסומים רשמי המפורסם על ידי המדינה) ולדווח לרשם החברות.

בתום פעולות הפירוק, על המפרק (שהוא בדרך כלל עו"ד) להגיש לרשם החברות דו"ח בו הוא מפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. בדרך כלל, לאחר שלושה חודשים מהגשת דוח המפרק, החברה נחשבת כ"מחוסלת" ונמחקת ממרשם החברות.

משרדנו עוסק בפירוק חברות מרצון באופן יעיל, מקצועי ומהיר. פנו אלינו במידה והנכם מעוניינים בייעוץ משפטי בנושא ונשמח לסייע לכם.

חזרה לעמוד חברות עמותות ושותפויות