מסעדת שמש נגד שווארמת שמש – למי הבעלות במילה שמש? : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

מסעדת שמש נגד שווארמת שמש- למי הבעלות במילה שמש?

סימן מסחר

בית המשפט העליון נדרש לאחרונה להכריע בשאלה האם מסעדת הבשרים "שמש", אשר על שמה רשום  סימן מסחר לשם זה, יכולה למנוע מעסקים דומים לכנות את שם העסק שלהם או את שם המאכלים שלהם בשם "שמש" ובכך, אולי, להנות מן המוניטין שצברה המסעדה המקורית במשך השנים.

תחילתו של הסיפור הוא ביום בהיר ושמשי במיוחד, בו החליטה חברת ג.ו.פ שמש השקעות בע"מ לפתוח מסעדה חדשה בתל אביב ולכנות אותה בשם "מסעדת שמש". מעל הכניסה למסעדה נתלה שלט עגול ובו נכתבה המילה "שמש". בהמשך, ולאחר שהוגש כתב התביעה הוספו גם צמד המילים- "טעים אש".

מסעדת שמש המקורית, לה כאמור סימן מסחר רשום לתיבה "שמש", פנתה באופן מיידי לבית המשפט המחוזי בבקשה לצו מניעה זמני על מנת שזה יורה לחברה להמנע משימוש בשם "שמש" בשלטים בפרסומות בתפריטים של המסעדה, זאת מאחר ושימוש כזה מפר את סימן המסחר שלה ומטעה את הציבור לחשוב כי למסעדה החדשה יש קשר למסעדה הטובה והמוכרת.

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה והורה לחברה להמנע מעשיית כל שימוש בסימן המסחר "שמש" בקשר למסעדה שלה, לפחות עד שתתברר התביעה בבית המשפט. החברה ובעליה מצידם, לא וויתרו וערערו לעליון על מנת שיפסוק מהו היקף ההגנה שיש להעניק לשם של עסק.

בית המשפט העליון נדרש להכריע האם המילה "שמש" בקשר למסעדת בשר הינה שם דמיוני הנטול כל הקשר מתאר או שמא היא מילה מתארת או מילה גנרית שאין להפקיע אותה מידי הציבור, דוגמת המילה "זהב" שהשימוש בה מקובל גם לא בהקשר המתכתי (דוגמא שהביא בית המשפט).

בהחלטה מפתיעה, העניק בית המשפט למילה שמש משמעות "אוניברסלית" וקבע, כי המילה "שמש", אינה משמשת רק לצורך זיהויו של גרם השמים סביבו אנו חגים, אלא מדובר במילה אשר מקושרות לה גם משמעויות שונות, כגון שמחה, מרכזיות, בהירות וכדומה. למרות שבית המשפט הכיר בכך כי בשונה מהמילה "זהב", לא נהוג לעשות שימוש שגרתי במילה "שמש" לתיאור איכות או טיב, הוא קבע שאין להתעלם מכך שמדובר במילה שיש לה משמעות אוניברסאלית, הגם שהיא רשומה כסימן מסחר.

עקב כך, ומאחר ודובר היה בבקשה לסעד זמני (כלומר סעד שיינתן מרגע פתיחת ההליך השיפוטי ועד סופו- דבר שיכול להמשך שנים), סבר בית המשפט העליון כי קביעת המחוזי היתה גורפת מדי וכי לא היה מקום למנוע באופן מוחלט את השימוש במילה "שמש", שעה שמתעוררים קשיים במתן הגנה על המילה "שמש".

על כן, קבע בית המשפט העליון כי החברה ובעליה, יוכלו לעשות שימוש במילה שמש, למרות שהיא רשומה כסימן מסחר, ובלבד שהמילים "טעים אש" יצורפו למילה שמש וכי כל המילים יהיו באותו הגודל, הצבע והצורה ולמילה שמש לא תהיה הבלטה מיוחדת. בכך, העניק למעשה בית המשפט למסעדה לחזור לסורה ולהמשיך ולהשתמש במילה שמש ובכך גם להנות מהמוניטין המצויין של המסעדה.

החלטה זו תמוהה במיוחד נוכח העובדה כי מטרת סימן המסחר היא לוודא כי שם העסק יזוהה עם בעליו ולא עם אחר. נזכיר כי בעבר בית המשפט אף חייב את בעל מסעדת "אווזי הזהב" להשמיט את האות "י" מהמילה הראשונה כך שייקרא "אווז הזהב" על מנת שלא יטעה צרכנים לחשוב כי מדובר במסעדה הקשורה למסעדת הבשרים "אווזי".

התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי להמשך התדיינות והכרעה בתיק ובשאלת "הבעלות על השמש". בינתיים תוכלו להנות משתי מסעדות שמשיות במיוחד. האחת מסעדת שמש המקורית והשנייה מסעדת שמש שאמורה להיות "טעימה אש". את שאלת הטעם, השאיר כנראה בית המשפט להכרעת הציבור…

רע"א  7836/09, ג.ו.פ. שמש השקעות בע"מ נגד נעמה מנשה (13.12.09)

לחזרה לעמוד סימני מסחר